Интравенозна инфузия за поддържане на сърцето

Интравенозна инфузия за поддържане на сърцето