Защо да предпочетем електронна винетка?

Защо да предпочетем електронна винетка? По-лесно плащане за компаниите и собствениците на автопаркове Администрирате ли корпоративен автопарк или притежавате няколко превозни средства? Всичко, което

Read more

Какъв е боклукът, който се събира и извозва ежедневно

Системата за организирано събиране на отпадъци в един голям град обхваща следните видове битови отпадъци: -Хартия и картон -Биоразградими хранителни отпадъци -Обемните отпадъци, оставени

Read more

Безжични водомери за дистанционно отчитане

Безжични водомери за дистанционно отчитане Водомерът регистрира потреблението на активни и реактивни компоненти на електричество и предава показанията и параметрите на електрическата мрежа в

Read more